Rainbow page separator

Pytle skupinky uklízečů ze Žďáru a okolí získají v úřadě

Pátek, 17. Leden 2020

Čistá Vysočina 2015, sběr odpadu, úklid

Žďár nad Sázavou / Také v letošním roce se budou moci lidé ze Žďáru a okolí zúčastnit tradiční krajské akce Čistá Vysočina 2020. Jedná se v pořadí už o její dvanáctý ročník. Úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině proběhne ve dnech 6. až 19. dubna, ale přihlašovat se k němu včetně nahlášení konkrétného sbíraného úseku je možné do 29. února. Elektronický přihlašovací formulář a další informace jsou k dispozici na webu Kraje Vysočina. Uklízet mohou například školní děti, zaměstnanci firem, úřadů nebo neziskových organizací, členové zájmových sdružení či jednotlivci.
Zájemci ze Žďáru a dalších obcí, které spadají pod jeho správu coby obce s rozšířenou působností, získají pytle na odpad zdarma v odboru životního prostředí žďárského městského úřadu v Žižkově ulici v době od 30. března do 3. dubna. Pokud se účastníci úklidu rozhodnou sbírat odpadky přímo v obci, je třeba si věc včetně následného svozu domluvit s příslušným obecním úřadem, sběr a svoz z ostatních ploch je nutné předem projednat s jejich vlastníky.