Rainbow page separator

Radary se záznamem mají ukáznit šoféry jedoucí příliš rychle

Středa, 2. června 2021

Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Ještě letos hodlají v Novém Městě uvést do provozu úsekové měření rychlosti ve dvou místech. Radary s automatickým záznamem budou měřit rychlost aut v Brněnské ulici a v místní části města Rokytno. Aktuálně probíhá výběrové řízení za dodavatele technického zařízení, přičemž do budoucna je v plánu úsekové měření zavést i v jiných částech města.
K záměru se novoměstská radnice rozhodla přistoupit na základě četných stížností obyvatel na bezohlednou jízdu některých řidičů a také se zřetelem na dopravní nehody kvůli nepřiměřené rychlosti, k nimž již v lokalitách došlo. Právě úsekové měření s automatickým záznamem vyšlo jako nejoptimálnější způsob z výsledků analýzy možných omezujících opatření. Každé překročení povolené rychlosti bude mít za následek automatickou pokutu udělenou provinilému šoférovi. Na dalších místech se navíc počítá s rozmístěním upozorňujících stacionárních radarů.