oprava náměstí
Rainbow page separator

Radní chtějí náměstí přebírat po etapách, neví ale kdy

Čtvrtek, 28. srpna 2014

náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Žďárští radní odhlasovali záměr, aby byly některé ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové úseky rekonstruovaného náměstí Republiky převzaty městem do užívání dříve, než bude kompletně ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovo celé náměstí. Především jde o úsek od Süssova hostince až po objekt bývalé základní školy. „Je [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to domluveno tak, že záruka se bude počítat až od konečného předání celého díla, aby se dřívějším předáním nezkrátila,“ informovala žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.
Žďárská radnice původně počítala s převzetím ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tového náměstí jakož[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to celku právě pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to, že se obávala zkrácení záruční lhůty. Po[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom se ale s dodavatelem domluvila na výjimce, k čemuž přispěly stesky žďárských živnostníků, kterým uzavřené náměstí způsobilo zkrácení tržeb. Kdy však budou už ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové části náměstí městu do užívání předány, není jasné, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože je s tím spojená komplikovaná administrativa.
Etapové předávání stavby je podstatné i z důvodu chystané demolice hotelu Bílý lev, pro kterou je třeba provést zábor území a zajistit lokalitu s ohledem na bezpečnost chodců.