Rainbow page separator

Radní chtějí připlatit za děti z okolních obcí

Úterý, 22. října 2013

Žďár nad Sázavou / Žďárským radním se nelíbí, že ročně je z městské kasy dopláceno zhruba 750 tisíc korun na děti ve žďárských mateřských školách, které nemají trvalé bydliště ve městě, ale žijí v okolních obcích. Chtějí proto zahájit diskusi se starosty dotčených vesnic o jejich finanční spoluúčasti.
„Je to i z toho důvodu, že pokud jsou do žďárských školek umisťovány děti z blízkého okolí, nezůstává pak volná kapacita pro místní,“ uvedla žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. Dodala, že zatím se snažili uspokojit všechny žadatele, protože když se zmínili o možném zvýhodňování žďárských dětí, dostali se pod tlak některých rodičů a starostů z okolí s tím, že děti z příslušných vesnic chodily do Žďáru do školky vždycky, protože v obci třeba nikdy nebyla.
Ve Žďáře je sedm školek s celkovou kapacitou 716 míst; do nich v současné době dochází 77 dětí z okolních samostatných obcí. Doplatek na jednoho žáčka, který městu není hrazen z jiných zdrojů, je po započítání provozních nákladů 9800 korun.