Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, bazén, přestavba
Rainbow page separator

Radní mají přestavbu bazénu pod dohledem

Středa, 20. dubna 2011

Žďár nad Sázavou/ Rekonstrukci a rozšíření plaveckého bazénu ve Žďáře nad Sázavou 4 mají hlavní představitelé okresního města pod dohledem kromě jiného díky pravidelným kontrolním dnům. Ty se konají vždycky jednou za dva týdny přímo na staveništi u Základní školy Švermova. Nejbližší dubnový kontrolní den je nyní naplánován již na pátek 22. dubna. „Musíme říct, že radní se o tu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to stavební akci velmi aktivně zajímají. Na každém zasedání městské rady se pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to snažíme podat jim informace o [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom, jak poslední kontrolní den dopadl a jak stavba pokračuje,“ nechala se slyšet žďárská starostka a sená[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka Dagmar Zvěřinová.
Přes[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože se v okolí základní školy pracuje již delší dobu, slavnostní zahájení stavby s nezbytným poklepáním základního kamene je naplánováno až na druhou polovinu le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního května. „Zvoleno [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to tak[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to bylo úmyslně, aby už na místě při zahájení něco fyzicky stálo. Naštěstí zatím nebylo deštivé jaro, takže stavba poměrně rychle pokračuje,“ podotkla Dagmar Zvěřinová. Žďárská firma PKS, která výběrové řízení vyhrála, se podle ní snaží postupovat rychle, aby mohla co nejdříve začít pracovat pod střechou. Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu by měly být dokončeny s největší pravděpodobností na letní sezonu roku 2012.