Rainbow page separator

Radní opět prodloužili záměr pronájmu Radniční restaurace

Pondělí, 18. Červen 2018

Žďár nad Sázavou / Další prodloužení záměru nabídky pronájmu dlouhodobě nevyužívaných prostorů Radniční restaurace schválili žďárští radní. Tentokrát se mohou zájemci hlásit až do 13. srpna a do přihlášky mimo jiné uvést nabídku výše nájemného a svůj podnikatelský záměr.
Žďárská radnice coby majitel nemovitosti je rovněž připravena investovat do vybavení restaurační kuchyně, která není zařízena, finanční částku ve výši šest set tisíc korun. Po dobu tří měsíců ode dne uzavření smlouvy hodlá navíc nájemci úhradu nájemného snížit na polovinu dohodnuté ceny. Současně je možné využít jenom provoz vinárny či kavárny bez nutnosti chodu kuchyně. Pronajmout se dá také místo pro letní zahrádku poblíž kašny před Starou radnicí.
Za předpokladu, že město nového nájemce Radniční restaurace, jehož neúspěšně hledá už bezmála tři a půl roku, nenajde, další možnost využití prostoru se nabídne příští rok, kdy Žďár hodlá vlastními silami zajistit fungování turistického informačního centra. To od roku 1993 provozuje v budově Staré radnice cestovní kancelář Santini Tour. Není proto vyloučeno, že by se některé aktivity mohly přesunout do prostor kdysi vyhlášené restaurace.