Rainbow page separator

Radní schválí vítěze zakázek na údržbu veřejné zeleně

Pondělí, 18. Červenec 2016

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Vyhodnocení nového dodavatele, který zajistí údržbu žďárské veřejné zeleně, provedou při svém zasedání 20. července žďárští radní. Budou přitom posuzovat výsledky na základě provedených elektronických aukcí.
Údržba městské zeleně se nově skládá ze dvou částí. „Zakázka byla rozdělena na sečení a odbornou údržbu městské zeleně mimo sečení, což je oproti dřívějšku změna,“ řekl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Při zadávání požadavků výběrového řízení město využilo výsledky pasportizace, při níž byla loni zinventarizována veškerá zeleň ve Žďáře. Zadání vychází z přesného objemu udržované zeleně. Ročně žďárská radnice za sečení vydá šest milionů korun, za ostatní údržbu necelé čtyři miliony.
Do schválení výsledků zakázky na údržbu veřejné zeleně ve Žďáře je letos sečení zelených ploch obstaráváno vybranými firmami jako zakázky malého rozsahu podle aktuální nabídky a poptávky.