Rainbow page separator

Radní vyhodnotí výsledky výběrového řízení na opravu Vodojemu

Sobota, 22. července 2017

Veřejné osvětlení

Žďár nad Sázavou / V polovině srpna by měly začít stavební práce na rekonstrukci povrchů ulic Kavánova a Mánesova ve čtvrti Vodojem. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, jeho výsledky projednají radní při svém zasedání 7. srpna. Přebudovávat se bude rovněž část veřejného osvětlení směrem k bytovým domům v ulici Novoměstská. Kvůli překopu vozovky dojde v opravovaném úseku k přechodné úpravě provozu prostřednictvím přenosného dopravního značení.
Žďárská radnice na rekonstrukci prvních dvou ulic v rozpočtu na letošní rok vyčlenila finanční částku ve výši 8,5 milionu korun. Kompletní rekonstrukce inženýrských sítí se dotkne nejenom rozvodů vody a kanalizace, ale i elektřiny včetně vybudování nového veřejného osvětlení, chodníků a povrchů místních komunikací. S harmonogramem prací budou tamní lidé seznámeni prostřednictvím zpráv doručených do poštovních schránek.
Další etapy rekonstrukce pak mají ve čtvrti Vodojem pokračovat v letech 2018 až 2020. Předběžně jsou veškeré opravy odhadovány na třicet až čtyřicet milionů korun.