blesková povodeň
Rainbow page separator

Radnice chce eliminovat následky bleskových povodní

Čtvrtek, 17. Červenec 2014

Blesková povodeň

Žďár nad Sázavou / V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Smetanovy ulice s nedostatečně fungujícími zastaralými inženýrskými sítěmi vedení města uvažuje rovněž o nebezpečí, které za prudkých dešťů může lokalitě hrozit ze strany rybníka řečeného Horňák.
„Při květnové bleskové průtrži se dostal téměř až na bezpečnostní přeliv, což je alarmující,“ konstatovala žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.
Důvodem rychlého naplnění vodní nádrže může být nedaleká průmyslová zóna, kde se díky zástavbě a velkému množství vyasfaltovaných ploch nemá při prudkých deštích voda kam vsakovat a stéká dál do rybníka. Ten pak tak velké množství splachu nezvládá pojmout. Při jednáních byly nastíněny různé možnosti řešení. Jedná se například o snížení hladiny rybníka a jeho využití jako retenční nádrže, či vytvoření poldru z nedalekých zahrádek, kam by se v případně nutnosti dala voda z rybníka přepustit, a další varianty, které by mohly hrozbu rozlití rybníka a zaplavení oblasti pod ním odvrátit.