Rainbow page separator

Radnice hledá další ochotné studenty pro předčítání seniorům

Středa, 28. prosince 2016

Žďár nad Sázavou / Další mladé zájemce o akci Junioři seniorům, která je součástí projektu Aktivně pro Žďár, hledá žďárská radnice. Jedná se o četbu knih seniorům v domě s pečovatelkou službou, zejména těm, kteří by sami rádi četli, ale například už mají slabý zrak. Zatím se k té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to činnosti přihlásili dva studenti gymnázia. Pro penzisty také „junioři“ připravují kulturní vys[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupení při různých příleži[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostech, hlavně [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to jsou děti ze základních škol.
V rámci projektu podle sdělení městského úřadu mezigenerační spolupráce funguje také opačně, kdy některé žďárské seniorky chodí číst dětem do mateřské školky, případně několik penzistů působí jako bezpečnostní asistenti u přechodů pro chodce, když děti ráno chodí do školy.