Rainbow page separator

Radnice hledá řešení pro zatíženou křižovatku

Neděle, 20. Září 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nad tím, jak do budoucna vyřešit dopravně značně exponovanou křižovatku v Jihlavské ulici, se zamýšlí žďárská radnice. Jedná se především o blízkost autobusového nádraží, takže lokalita je přes ulici Chelčického zatížena jak autobusy, tak vysokým podílem nákladní dopravy. Žďárská radnice zadala specializované firmě posouzení záměrů na umístění miniokružní křižovatky; výsledkem je závěr, že charakteristika provozu v tomto místě je základním nevyhovujícím kritériem pro umístění takové křižovatky. Firma navrhuje jako alternativu klasickou okružní křižovatku s větším poloměrem, anebo vybudování nového odbočovacího pásu z Chelčického ulice doprava směrem na Jihlavu. Kompletní posudek je možné najít na webu žďárského městského úřadu.
V současné době probíhá prověřování majetkoprávních vztahů v lokalitě, poté by mělo dojít ke konečnému rozhodnutí, zda bude křižovatka vyřešena jako okružní s větším poloměrem, anebo jako styková s rozšířením o odbočovací pruhy a středovým ostrůvkem u přechodu pro chodce.