Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, biokontejnery
Rainbow page separator

Radnice i nadále nabízí biokontejnery

Pondělí, 1. července 2013

bio-odpad-zdar-nad-sazavou-kontejner-300x225Žďár nad Sázavou / Stále ještě platí nabídka města, které hodlá obyvatelům bezplatně zapůjčit biopopelnice k rodinným domkům, jež slouží k třídění biologicky rozložitelných zbytků z domácností. Ty pak nekončí na skládce, ale mohou být odborně zpracovány a využity.

Další velkoobjemové kontejnery o objemu 1100 litrů jsou umisťovány k bytovým domům, a to na základě podnětů města, anebo žádostí občanů. Ke každému domu ovšem kontejner z technických důvodů postavit nelze, proto platí, že do nich mohou ukládat odpad všichni, a ne jenom ti, kteří v blízkosti bytového domu bydlí.

V současné době je ve žďárských sídlištích rozmístěno 765 biopopelnic a 123 biokontejnerů, další budou průběžně přibývat.