Rainbow page separator

Radnice nabídne pozemky pro podnikání v Soškově ulici

Sobota, 13. ledna 2018

Nové Město na Moravě / Odprodej části pozemků a staveb z plánovaného takzvaného Centra služeb a řemesel v ulici Soškova – bývalého zemědělského areálu – aktuálně připravuje novoměstská radnice. Jedná se rozlohu přibližně 11 200 metrů čtverečních.
Zájemci mohou na výzvu reagovat sdělením předběžného zájmu, a to písemně do 19. ledna. V něm mají specifikovat, o kterou část pozemků v areálu by měli zájem, pro jaké účely by je chtěli využít, své požadavky na inženýrské sítě a rovněž představu o kupní ceně. Obdržené žádosti město posoudí v rámci projekční přípravy lokality a následně se i se zájemci o pozemky poradí o návrhu řešení. Nabízené parcely jsou volně přístupné, se stavbami na nich se je možné seznámit po předchozí domluvě v odboru investic.