Rainbow page separator

Radnice nechá opravit horní část úvozu

Pondělí, 17. Březen 2014

Žďár nad Sázavou / Peníze, která má žďárská radnice vyhrazeny v letošním rozpočtu, poslouží k úpravě stezky vedoucí ke čtvrti Klafar. Jedná se o cestu, která směřuje kolem studánky na Klafar, a pak ještě dál k Olšiakově soše Mamlase u Starého dvora.
V rozpočtu jsou pro letošek finance na úpravu horní části úvozu, jenž bude obnoven na pozemcích města po jejich zaměření. Původní cesta, která se v lokalitě nacházela, byla rozorána, a nyní je neupravená a rozblácená. Město ovšem výhledově počítá s úpravou celého úvozu.
„Projekt revitalizace úvozu je připraven dlouhou dobu, ale z důvodu jeho velké finanční náročnosti čekáme na vyhlášení vhodného dotačního titulu, který bychom k tomuto účelu mohli využít,“ vyjádřila se starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.