Rainbow page separator

Radnice schválila ceník na půjčování mobilního pódia

Pondělí, 6. Únor 2017

Žďár nad Sázavou / Podmínky na pronájem mobilního podia, které za milion korun v loňském roce pořídila žďárská radnice, schválili radní. Přenosné technické zařízení skládající se z vlastního pódia, brány a střechy o základním rozměru 10 x 8 metrů je variabilní, radnice jej hodlá za úplatu zapůjčovat různým organizacím, přesný ceník bude zveřejněn na webu města, přičemž zapůjčení pódia vychází z obvykle používané taxy v komerční sféře. Příspěvkové organizace města budou moci při zápůjčce využívat padesátiprocentní slevu, vypůjčit si je možné nejenom mobilní pódium vcelku, ale i jen jeho jednotlivé části.
Vedení žďárské radnice předpokládá, že finance vložené do nákupu pódia by se prostřednictvím výpůjček mohly přibližně do čtyř až pěti let vrátit.