Rainbow page separator

Radnice se opět pokusí prodat budovu ZUŠ v Monseově ulici

Úterý, 14. srpna 2018

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Formou dražby se 22. srpna uskuteční prodej budovy základní umělecké školy v novoměstské Monseově ulici. Rozhodli o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom zástupci města. Novoměstská radnice se objekt už jednou pokusila prodat, ovšem neúspěšně. Případní zájemci o koupi musí nabídnout minimálně odhadní cenu nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti, která byla stanovena na čtyři miliony a 410 tisíc korun. Výběrového řízení se mohou účastnit pouze zájemci, kteří složí nejpozději do dne prodeje jistinu ve výši dvacet tisíc korun na účet města, lhůta pro podání nabídek končí 22. srpna v 11 hodin.
Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát netrvá pouze na prodeji, ale nabídne budovu bývalé umělecké školy také k pronájmu.
Novoměstská základní umělecká škola, která do konce minulého školního roku sídlila jak v Monseově ulici, tak i v budově na náměstí, od září bude mít nové sídlo v přestavěné bývalé budově VZP na náměstí. Tu právě pro ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účely měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to před časem zakoupilo a nechalo přebudovat. Při přestavbě v objektu vznikl nový multifunkční sál se stupňovitým hledištěm pro osmdesát lidí, taneční sál, učebny, ateliéry i nahrávací studio. Základní umělecká škola Jana Štursy v Novém Městě na Moravě vzdělává v hudebním, pěveckém, tanečním, výtvarném a dramatickém oboru více než pět s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek žáků.