Rainbow page separator

Radnice vyhodnocuje priority pro další rozvoj města

Sobota, 21. Listopad 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Vyhodnocováním dotazníků z veřejného průzkumu a dalších podkladů, které se již podařilo shromáždit v souvislosti s připravovanou strategií rozvoje města, se zabývá žďárská radnice. To se týká také priorit, které obyvatele Žďáru zajímaly při diskusi u takzvaných kulatých stolů v Domě kultury.
„Bude připraven návrh profilu města, což je první výstup,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Strategický plán rozvoje Žďáru má být zpracovávám roku 2028 a akční plán města do roku 2022, což se odvíjí od plánovacích období. „Lidé se k dokumentu budou moci vyjadřovat s tím, že bude procházet pravidelnou aktualizací podle stávajících podmínek ve městě a také možností spojených s využíváním dotačních titulů,“ dodal starosta.
Kompletní projekt má být hotov do června příštího roku, přičemž strategickým dokumentem rozvoje města se mají do jara zabývat pracovní skupiny. Vedení žďárské radnice dokument ještě před jeho schválením hodlá představit veřejnosti.