Rainbow page separator

RADOSTÍNSKÉ RAŠELINIŠTĚ

Čtvrtek, 15. Říjen 2009

Asi 1 km severovýchodně od obce Radostín se nachází nejrozsáhlejší komplex rašelinišť na Žďársku. Leží na plochém rozvodí, z něhož jsou odváděny vody jednak do rybníka Velké Dářko a do řeky Sázavy a jednak do rybníka Malé Dářko a do řeky Doubravy.  radostninska-raselinisteDvě nejcennější části jsou chráněny jako národní přírodní rezervace. NPR Dářko s rozlohou 65 ha,  je chráněna již od roku 1933, NPR Radostínské rašeliniště má rozlohu 30,5 ha a je chráněna od roku 1987. Nejcennější část rašeliniště Dářko, zvaná Padrtiny, má hloubku rašeliny dosahující až 8,6 m. Pokrývá ji lesní porost rašelinného blatkového boru s výskytem vzácné borovice blatky. Na Radostínském rašeliništi byla až do konce první světové války těžena rašelina tzv. borkováním a vytěžené plochy tu dnes přirozenou cestou znovu zarůstají rašelinnými porosty. Vyskytuje se zde celá řada chráněných druhů rostlin severského původu i vzácných živočichů. Naučná stezka umožní blíže poznat masožravou rosnatku okrouhlolistou, suchopýry, klikvu, vlochyni a další.  Jedinečně zachovaná přírodní společenstva jsou předmětem vědeckého výzkumu, proto neopouštějte prosím trasu naučné stezky. Po příjemném výletu můžete opět nabrat síly v Restauraci a hotelu U Šimáka v obci Radostín. mapa Radostínské rašeliniště