Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, prvňáčci, podmínky
Rainbow page separator

Ředitelé sjednotili podmínky pro přijímání prvňáčků

Pátek, 16. Prosinec 2011

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou/ Rovnoměrně naplněné třídy v základních školách chtějí mít ve Žďáře nad Sázavou. Ředitelé celkem čtyř vzdělávacích zařízení ve městě se proto společně dohodli na jednotných podmínkách pro přijetí budoucích žáčků prvních tříd. Tato pravidla schválili na svém posledním zasedání také žďárští městští radní. „Školním rokem 2012 až 2013 počínaje budou tedy mít všechny naše školy stejná přijímací kritéria,“ uvedl 2. žďárský místostarosta Ladislav Bárta. Tato pravidla budou vycházet především z místa trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte. Podle něj bude školák zařazen do příslušné spádové oblasti konkrétní „základky“. I nadále má ale například platit pravidlo, že je-li v jedné škole sourozenec budoucího prvňáka, je tento žáček přijat přednostně.

Podle počtu školáků, kteří mají v příštím školním roce zasednout poprvé do lavic, byly také stanoveny počty tříd a maximální počet dětí v nich. V Základní škole Komenského 2 budou otevřeny celkem dvě první třídy. Stejně tomu bude také v případě sousední Základní školy Komenského 6. Ve žďárské Základní škole Palachova začnou fungovat tři třídy prvňáčků. Největší počet žáků prvních tříd budou mít tradičně v Základní škole Švermova, kde mají být v příštím školním roce otevřeny hned čtyři třídy. U všech výše jmenovaných vzdělávacích zařízení pak platí, že v jedné třídě může být maximálně šestadvacet dětí. (zp)