Rainbow page separator

Ředitelka žďárské Charity: „V Tříkrálové sbírce vidím veliký smysl. Radost dárců i obdarovaných se násobí.“

Pátek, 13. Leden 2017

Ještě do neděle 15. ledna probíhá další ročník Tříkrálové sbírky. Tuto veřejnou sbírku pořádá již po sedmnácté Charita Česká republika. V prvních dvou lednových týdnech je tak možné potkat v ulicích měst a obcí tříkrálové skupinky. Jejich pokladničky jsou zapečetěny a opatřeny razítkem městského či obecního úřadu.

Ředitelku žďárské Charity Ing. Janu Zelenou jsme oslovili, aby zavzpomínala na začátky tříkrálové koledy a objasnila potřebnost financí, které Charita využije na místech, kde se těžko hledají zdroje.

Paní ředitelko, sedmnáct let sbírky je poměrně dlouhá doba. Vzpomenete si někdy na její začátky? Vnímáte nějaké rozdíly v přijetí sbírky veřejností za těch zmíněných 17 let?

Dva první ročníky, tedy Tříkrálovou sbírku 2001 a 2002, jsem na vlastní kůži v Charitě nezažila.
Vím ale, že to tehdy byl takový pokus, na kterém se podíleli stávající pracovníci, kteří ovšem měli koordinaci sbírky navíc ke své práci. Bylo mi jasné, že pokud budeme chtít tuto aktivitu rozšířit na celé území žďárského okresu, bude nutné, aby se jí věnoval samostatný člověk, a to na plný úvazek v tříkrálovém období, tedy v době přípravy sbírky, samotné realizace a poté jejího uzavření. A tak vznikla pozice tříkrálového koordinátora. Zpočátku jsem koordinátorovi hodně pomáhala i já. Společně jsme tvořili strategické plány, oslovovali dobrovolné spolupracovníky a koledníky. Protože jsme měli šikovného koordinátora, mohla jsem postupně organizační záležitosti kolem Tříkrálové sbírky předávat a sledovat ji tak trochu zpovzdálí.
Co se týká přijetí Tříkrálové sbírky veřejností, určitě to chtělo čas. Zpočátku to někdy bylo těžké, lidé sbírku neznali, byli opatrní a nedůvěřiví. Teprve postupem času se začal jejich vztah k této tradici měnit. Přibývalo těch, kteří otevřeli tříkrálovým skupinkám svoje dveře, vyslechli koledu a přidali dar.

Jana ZelenáCo myslíte, změnila se za tu dobu i veřejnost? Mají lidé v současné době jiný postoj k dobročinnosti a pomoci potřebným než dříve?
Jsem přesvědčena, že lidé jsou většinou otevření k pomoci potřebným. A myslím, že se tak děje stále více. Dokazuje to i stále se zvyšující výtěžek Tříkrálové sbírky. Potřebovali se s touto akcí seznámit, poznat, že nejde jenom o sbírání peněz pro potřebné, i když i to je velmi důležité, ale že se snažíme navrátit se k dávné tradici a přinášet do domovů radostnou zvěst o narození Krista. Ze zkušenosti vím, že mnohým, především osamoceným lidem udělá návštěva tří králů velkou radost. A v tom vidím velký smysl, radost se vlastně násobí. Radují se ti, kterým výtěžek sbírky pomůže v jejich tíživé situaci, i ti, kteří dar darovali.
Dále také v průběhu let veřejnost zjistila, že se vybrané peníze používají smysluplně a je vždy o jejich použití informována.

Jako nezisková organizace získáváte peníze na provoz vašich zařízení z ministerstev, nadací apod. K čemu jsou pro Vás dary z Tříkrálové sbírky potřebné?
Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky se využívají převážně na aktivity, na které naše organizace jen těžko získává zdroje. Velkým problémem je např. krytí investičních nákladů, především nákup automobilů, jednak vícemístných a upravených pro svoz uživatelů do stacionářů nebo osobních aut, které potřebují např. naše zdravotní sestry, pečovatelky, osobní asistenti, aby se dopravili ke svým pacientům a mohli jim poskytnout službu přímo v jejich domácím prostředí. Máme totiž několik terénních služeb, kde se bez aut neobejdeme, protože služby poskytujeme po celém žďárském okrese. A také Tříkrálová sbírka několikrát přispěla k záchraně zařízení, které například nezískalo dostatek financí z veřejných zdrojů na poskytování služeb. Takže díky tříkrálovým penězům jsme mohli pokračovat v poskytování těchto služeb potřebným.

Na jaké účely bude použit výtěžek letošní sbírky?
Rádi bychom peníze využili na podporu vybudování tzv. charitní záchranné sítě, tedy pomoci těm nejpotřebnějším, lidem v akutní nouzi, která vznikla nějakou mimořádnou událostí či tíživou sociální situací. Cílovou skupinou mohou být například sociálně slabé rodiny, lidé bez domova apod.
Dále chceme podpořit svoz uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením do stacionářů. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat, přispívají pouze částečně.
Chceme také opět podpořit některé terénní služby vybavením či obnovou vozového parku, jak jsem již popisovala.
Tradičně chceme pomoci lidem s duševním postižením příspěvkem na jejich pravidelný rekondiční pobyt, dále podpoříme dobrovolnické centrum, které proškoluje a připravuje a poté koordinuje dobrovolníky nejen pro charitní služby, ale vysílá dobrovolníky i do dalších spolupracujících organizací.
Podpořit chceme i mezinárodní humanitární pomoc. Část peněz bychom chtěli ponechat na tzv. horší časy, tedy pokud by bylo potřeba z důvodu nedostatku veřejných financí, pomoci našim zařízením, aby poskytování služeb potřebným mohlo i dále pokračovat.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová, 13. ledna 2017

Fotografie:
Jana Zelená – Autor: Zbyněk Čech
Koledníci – Archiv kolednických skupin v Novém Městě na Moravě

Ředitelka žďárské Charity: „V Tříkrálové sbírce vidím veliký smysl. Radost dárců i obdarovaných se násobí.“