Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, charita, Tři králové
Rainbow page separator

Ředitelka žďárské Charity: „Vymrzlým koledníčkům se snažím zabezpečit servis.“

Pátek, 13. Leden 2012

trikralova-sbirka-charita-jana-zelenaŽďár nad Sázavou / Už druhým týdnem probíhá  po celé republice Tříkrálová sbírka. Na území našeho regionu organizuje sbírku Oblastní charita Žďár nad Sázavou, v jejímž čele již deset let působí ředitelka Ing. Jana Zelená. Ta zodpověděla několik dotazů týkající se této celorepublikové kampaně, která patří mezi jednu z nejznámějších.

Paní ředitelko, čím je pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou Tříkrálová sbírka výjimečná? Kde všude pomáhá?
Tříkrálová sbírka je pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou jednak prostředkem k obnovení tříkrálové tradice a formování smýšlení lidí směrem k solidaritě s potřebnými a zároveň samozřejmě významným zdrojem finanční podpory pro služby, které poskytujeme. Finance z Tříkrálové sbírky pomáhají především tam, kde nedostačují, či nelze použít finanční prostředky z dotačních titulů ministerstev, kraje, měst. Někdy platí, že když selžou veškeré možnosti, je tady Tříkrálová sbírka.

Tříkrálová sbírka má tradici již v Novém zákoně. Jakým způsobem je tento novozákonní odkaz ze strany Charity podporován?
Naši snahou je mimo jiné přinést do domovů lidí, které koledníčci navštíví radostnou zvěst, potěšit je zpěvem koled a popřát no nového roku. A funguje to! Z vyprávění koledníků vím, že někteří lidé se už na ně těší, vyhlíží je, bývají dojatí…

Jakým způsobem je sbírka organizována? Zapojují se například i zaměstnanci Charity?
O zabezpečení celého chodu se stará naše kordinátorka Michaela Mahlová. Ta má samozřejmě vytvořenou celou „armádu“ dobrovolných asistentů pro jednotlivá města a obce našeho okresu. Asistenti mají za úkol zajistit vedoucí skupinek a samotné koledníky. Bez dobrovolníků by to tedy samozřejmě nešlo. K organizování Tříkrálové sbírky patří také naplnění všech legislativních a administrativních podmínek sbírky. Ostatní zaměstnanci se do sbírky také zapojují,  a to například jako koledníci či organizátoři doprovodných akcí, které našim dobrovolníkům nabízíme.

trikralova-sbirka-charita-koledniciJaké akce tohoto doprovodného typu probíhají letos?
Již se stalo tradicí, že začátkem ledna probíhá slavnostní žehnání koledníků v Brně na Petrově, spojené s drobným občerstvením a programem, kterým byla letos beseda na téma Pomoc na Haiti. Dále mají koledníci možnost se účastnit Tříkrálového koncertu v Brně. O zabezpečení dopravy na obě akce se stará naše koordinátorka Tříkrálové sbírky Michaela Mahlová, která koledníky doprovází a zajišťuje pro ně servis. Další akcí, která je určena jak koledníkům, tak i štědrým dárcům, je oblastní Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě. Ten proběhne nyní v neděli 15. ledna 2012 v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty.

Kde nejvíce v posledních letech sbírka pomohla?
Jedním z významných projektů, které podpořila Tříkrálová sbírka, byla např. rekonstrukce denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Vykoledované finance významně podporují také terénní služby žďárské Charity, poskytované potřebným přímo v domácím prostředí našich uživatelů a pacientů jako je například Domácí hospicová péče a Osobní asistence.
V poslední době sbírka hodně pomáhá lidem, kteří se z různých důvodů ocitnou na pokraji chudoby, jsou zadlužení, nemají základní prostředky pro život apod.

Pomáhá Tříkrálová sbírka jen na území našeho regionu nebo i celostátně?
Sbírka samozřejmě prioritně pomáhá na území, které žďárská Charita spravuje, nicméně část peněz putuje  i na celostátní projekty a dokonce sbírka pomáhá i v zahraničí. V minulých letech šla část vykoledovaných  financí například na pomoc Haity, do jihovýchodní Asie jako humanitární pomoc do oblastí zasažených živelnou katastrofou. Podpořili jsme též dětské domovy na Ukrajině, sociálně slabě české seniory v Rumunsku apod.

Prozraďte: zapojujete se Vy nebo Vaše rodina nějakým způsobem do chodu Tříkrálové sbírky?
Ano, osobně se snažím pomáhat s organizací sbírky v Novém Městě na Moravě, včetně počítání výtěžku na městském úřadě a předání peněz do banky. Také se snažím trochu zabezpečit servis koledníčkům, kteří přijdou hladoví a vymrzlí. A samozřejmě obě moje děti, moji synovci a neteře se aktivně účastní sbírky jako koledníci v terénu.

Rozhovor připravila: Lenka Šustrová