Žďársko, zdarsko, aktuality, registr, vozidel
Rainbow page separator

Registr vozidel na úřadech bude mimo provoz

Pondělí, 25. června 2012

Žďársko/ Lidé, kteří si chtějí na úřadě vyřídit registraci nového mo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torového vozidla, by neměli ty[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to záleži[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tosti vyřizovat zrovna na počátku le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního července. Upozorňuje na [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou, stejně jako další úřady měst ve žďárském okrese i v celé České republice. Ministerstvo dopravy [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž spouští v tu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to dobu nový Centrální registr vozidel, který bude v budoucnu sloužit jako centralizovaný informační systém veřejné správy. Novinka bude spuštěna k 9. červenci [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to roku. Problémy však přinese odstávka starého systému, která je pro zavedení centrálního registru nutná. Omezení, kdy nebude možné au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomobil zaregistrovat, bude podle informací žďárského městského úřadu trvat od pondělí 2. července až do středy 4. července 2012. „Služba registrace vozidel tak bude veřejnosti nedostupná v těch[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to uvedených pracovních dnech prvního týdne v červenci,“ uvádí webové stránky města Žďár nad Sázavou. Klientům se také současně doporučuje, aby se nesnažili k zaevidování vozu využít hned první den činnosti nového centrálního registru vozidel, tedy 9. červenec 2012. Po přihlášení všech úřadů existuje [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž reálný předpoklad vysoké zátěže novinky a následných provozních problémů.

Úřady zároveň upozorňují svoje klienty, že výše uvedené omezení se bude týkat pouze registrace vozidel, nikoliv řidičů. (zp)