Rainbow page separator

Řeka Svratka se u Sedlišť vrátí do svého původního koryta

Pondělí, 26. února 2024

Jimramov, Sedliště / Obnovit původní koryto řeky Svratky v katastru osady Sedliště, místní části Jimramova, hodlá Povodí Moravy. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Práce spočívají ve zprůchodnění a vyčištění původního říčního ramene, čímž se koryto Svratky prodlouží zhruba o čtyři stovky metrů, a revitalizace stávajícího úseku toku za účelem vzniku biotopů. 

Připravovaný záměr obnovy původního říčního koryta má mít jak ekologický, tak i vodohospodářský přínos ve smyslu zadržení větší kapacity vody v dotčeném území. Stavební práce zahrnující rovněž vykácení původních dřevin včetně náhradní výsadby byly předběžně vyčísleny na zhruba 10,6 milionu korun bez DPH.