Rainbow page separator

Reklamy v příštích letech čeká regulace a sjednocení vzhledu

Úterý, 15. října 2019

Žďár nad Sázavou / Nadbytek reklamních cedulí, plakátů a dalších poutačů rozličného vzhledu plánují ve městě regulovat zástupci žďárské radnice. A to pomocí pravidel, která reklamní sdělení omezí a zkultivují, ale rovněž mu udělí příslušný jednotný vzhled. Nebude to ovšem hned, nýbrž postupně, což podle vedení města může trvat až deset let. Žďár se tak připojí k sídlům, kde již přebujelou reklamu z veřejných prostorů alespoň částečně vytěsnili, anebo ji nějakým způsobem usměrnili.
Stejně tak se počítá se změnou placených reklamních sdělení umístěných na desítkách sloupů veřejného osvětlení, které budou mít nastavené jasné parametry týkající se rozměrů, grafického ztvárnění a celkové vizuální podoby poutače.
Postupně zaváděná pravidla týkající se reklamy ve Žďáře se dotknou i reklamních ploch a zařízení, jako jsou kupříkladu přenosné tabule, které obchodníci umísťují na chodníky před své provozovny. Součástí opatření bude taktéž manuál dobré praxe, jenž bude mít doporučující charakter a má sloužit k inspiraci.