Rainbow page separator

Rekonstrukce dvou ulic Vodojemu vyjde na 9,25 milionu bez DPH

Úterý, 15. srpna 2017

Veřejné osvětlení

Žďár nad Sázavou / Výsledky výběrového řízení na firmu, která provede rekonstrukci ulic Kavánova a Mánesova a rovněž veřejného osvětlení směrem k bytovým domům v ulici Novoměstská ve čtvrti Vodojem schválili žďárští radní. Stavební práce zrealizuje za 9,25 milionu korun bez DPH a celkem 92 dnů sdružení firem Kavánova Mánesova GC, které zahrnuje společnosti Gremis a Colas.
Žďárská radnice na rekonstrukci prvních dvou ulic Vodojemu v rozpočtu na letošní rok vyčlenila finanční částku ve výši 8,5 milionu korun. Kompletní rekonstrukce inženýrských sítí se dotkne nejenom rozvodů vody a kanalizace, ale i elektřiny včetně vybudování nového veřejného osvětlení, chodníků a povrchů místních komunikací. S harmonogramem prací budou tamní obyvatelé seznámeni prostřednictvím zpráv doručených do schránek. Další etapy rekonstrukce mají ve čtvrti Vodojem pokračovat v letech 2018 až 2020.