Rainbow page separator

Rekonstrukce inženýrských sítí Vodojemu stále nemá termín

Středa, 17. Únor 2016

Veřejné osvětlení

Žďár nad Sázavou / Rekonstrukce veřejného osvětlení ve čtvrti Vodojem, která byla vyčíslena na 4,3 milionu korun, stále stojí na nedokončeném jednání s majiteli tamních pozemků a správci inženýrských sítí.
Generální rekonstrukce více než čtyři desítky let starého osvětlení, které je ve velmi špatném technickém stavu, měla být hotova již v loňském roce. Žďárská radnice se ale rozhodla, že rekonstrukci osvětlení spojí s opravou komunikací v sídlišti, aby se za pár let znovu nerozkopávalo již hotové. Žďárská radnice proto kvůli rozšíření projektu aktuálně jedná s majiteli všech pozemků, jichž se stavba dotkne.
Stavební práce by se měly uskutečnit ve čtyřech etapách, a to kvůli dopravní obslužnosti a rozdělení finančních nákladů. Staré sloupy mají nahradit nová světla koncipovaná tak, aby jejich provoz byl úsporný, což by mělo navíc městu ušetřit finanční náklady.