Rainbow page separator

Rekonstrukce náměstí se bude kontrolovat častěji

Pondělí, 26. května 2014

Žďár nad Sázavou / Právě rekonstruované náměstí Republiky si chce více „ohlídat“ vedení žďárské radnice. Pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to bylo přikročeno k častějším kontrolám stavebních prací ze strany města.
„Stavba nového náměstí je náročná a pro měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to velice významná, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to nechceme nic opomenout. Mimo jiné má také značný dopad na okolí. Pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to bylo rozhodnu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to, že kontrolní dny se budou na staveništi uskutečňovat nikoliv po čtrnácti dnech, jak bývá obvyklé, ale každý týden,“ uvedl mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosta Žďáru nad Sázavou Ladislav Bárta.
V centru Žďáru nad Sázavou v současné době kromě stavebních prací probíhá podrobný archeologický průzkum základů někdejšího Špalíčku pod povrchem parkoviště v horní části náměstí. Veškeré činnosti archeologů mají být kompletně ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovy do konce května.