Rainbow page separator

Rekonstrukce pěší zóny bude stát více než dvaadvacet milionů

Středa, 30. června 2021

Žďár nad Sázavou / Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací týkajících se rekonstrukce pěší zóny v Nádražní ulici vyhlásila žďárská radnice. Svoje nabídky mohou firmy podávat do 13. července. Stavba je naplánována na letošní a příští rok. Předpokládané náklady jsou na základě projektové dokumentace vyčísleny na 22,8 milionu korun bez DPH, z čehož zhruba 5,3 milionu bude uhrazeno z prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Ve žďárském rozpočtu je na stavební práce vyhrazeno sedm milionů korun, zbývající finance budou vyčleněny v rozpočtu na rok 2022.
Dělníci obsadí pěší zónu na konci léta nebo na začátku podzimu, práce mají být kompletně hotové do konce příštího podzimu. V první fázi se uskuteční obnova kanalizačních a vodovodních rozvodů, poté dojde k rekonstrukci povrchů pěší zóny včetně instalace nového veřejného osvětlení a mobiliáře i výsadby zeleně.
Pěší zóna bude v pořadí druhou etapou rekonstrukce Nádražní ulice – první byl úsek od pošty po okružní křižovatku pod nádražím, jenž byl zrealizován v letech 2019-20. Po modernizaci pěší zóny je v plánu úsek od křižovatky pod nádražím až k nádražní budově a nakonec rekonstrukce prostranství před nádražím a kolem vedlejší okružní křižovatky. Stavební práce jsou rozplánované až do roku 2027.