Nové Město na Moravě, nove mesto na morave, aktuality, stacionář, rekonstrukce, Zdislava
Rainbow page separator

Rekonstrukce stacionáře začala

Sobota, 16. března 2013

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Objekt denního stacionáře Zdislava začali rekonstruovat v Novém Městě na Moravě. V současné době se pracuje na zemních výkopových pracích a přeložkách inženýrských sítí. Na opravu stacionáře se Novoměstským podařilo získat evropskou dotaci ve výši osmi milionů korun. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to má pro ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účel v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním rozpočtu vyhrazeno 2,9 milionu korun.

Projekt zahrnuje zateplení stávajícího objektu denního stacionáře pro zdravotně postižené klienty, jenž v Novém Městě na Moravě funguje už dvě desítky let, rekonstrukci jeho střechy a rovněž vybudování nové přístavby. V ní by neměla chybět například pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torná jídelna s výdejnou stravy, sklad várnic, cvičná kuchyně a tréninkový pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor a také rehabilitační místnost. K dispozici tam bude i sociální zařízení a další pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory upravené pro potřeby uživatelů služeb i zaměstnanců stacionáře.