Rainbow page separator

Rekonstrukce svobodáren se uskuteční o něco později

Pondělí, 18. Červen 2018

Žďár nad Sázavou / Nové výběrové řízení na zateplení a výměnu oken ve svobodárnách čísel 3 a 7 ve Žďáře nad Sázavou 3 po prázdninách vyhlásí žďárská radnice. Do původního se sice přihlásily tři stavební firmy, ale nakonec všechny od záměru odstoupily, protože by nebyly schopny zakázku podle požadavků žďárské radnice odvést do konce roku. Původně byl předpoklad, že stavební práce v obou bytových domech mají probíhat po dobu 120 dní, a to od července do října.
Vyčíslený náklad na revitalizaci obou bytových domů města je 8,4 milionu korun, z čehož by měla činit zhruba čtyři miliony dotační podpora. Přesná částka na stavební práce se však nakonec bude odvíjet od toho, za kolik se zakázku podaří vysoutěžit. Dotace z evropských peněz může být využita do konce příštího roku.
V souvislosti s postupnými opravami těchto městských malometrážních bytů se rovněž připravuje projektová dokumentace pro revitalizaci svobodárny číslo 4. I v tomto případě hodlá žďárská radnice požádat o dotační podporu.