Rainbow page separator

Rekonstrukci kulturní památky podpoří dotační peníze

Středa, 16. března 2016

Jimramov

Jimramov / Dotaci ve výši dvě stě tisíc korun z ministerstva kultury prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 se podařilo získat v Jimramově. Finanční podpora bude využita k rekonstrukci střechy a části krovu hospodářských budov kulturní památky měšťanský dům s hospodářskými křídly s číslem popisným 25, která se nachází na jimramovském Náměstí Jana Karafiáta. O státní dotaci pořádal majitel objektu, přičemž jimramovští zastupitelé ji z ministerstva přijali a přidělili mu ji na základě uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Současně majiteli měšťanského domu jimramovští zastupitelé schválili i žádost o individuální dotaci z rozpočtu městyse ve výši deseti procent uznatelných nákladů, což činí třiačtyřicet tisíc korun.