Rainbow page separator

Rekonstrukční práce na Vodojemu mají začít o prázdninách

Neděle, 11. června 2017

Veřejné osvětlení

Žďár nad Sázavou / S největší pravděpodobností v červenci by měla začít dlouho připravovaná první část rekonstrukce čtvrti Vodojem. Plánovaná je do konce le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku, o harmonogramu prací budou lidé z dotčených ulic informováni zprávami doručenými do jejich poš[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovních schránek.
Při první fázi rekonstrukce Vodojemu se jedná o ulice Mánesova a Kavánova v celkové délce 306 metrů. Žďárská radnice na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v rozpočtu na le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní rok vyčlenila finanční částku ve výši 8,5 milionu korun. Kompletní rekonstrukce inženýrských sítí se dotkne nejenom rozvodů vody a kanalizace, ale i elektřiny včetně vybudování nového veřejného osvětlení, chodníků a povrchů místních komunikací. Další etapy rekonstrukce pak mají v sídlišti pokračovat v letech 2018 až 2020. Předběžně jsou opravy celé čtvrti odhadovány na přibližně třicet až čtyřicet milionů korun.