Rainbow page separator

Revitalizace rybníka v průmyslové zóně začne v dubnu

Pátek, 25. března 2022

Žďár nad Sázavou / Za pět milionů korun bez DPH bude provedena revitalizace rybníka Velký Posměch v Jamské ulici. Do výběrového řízení na zhotovitele se přihlásilo celkem patnáct stavebních firem, vítěz převezme staveniště v prvním dubnovém týdnu. Za osm měsíců má být hotovo. Na obnovu rybníka v rámci takzvaného „ozelenění a omodření“ průmyslových zón přispěje sedmdesátiprocentní dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím CzechInvestu, přičemž způsobilé náklady byly vyčísleny na zhruba 4,2 milionu korun.
Revitalizací Velkého Posměchu má především dojít k rozšíření a úpravě retenční nádrže. Obnova rybníka se pojí s průmyslovou zónou Jamská II, která se v posledním roce plní novými firmami. V této lokalitě v souvislosti s výstavbou podniků vznikají další zpevněné plochy, odkud bude stékat dešťová voda do obnoveného rybníka. Ten má historické kořeny, neboť rybniční síť nad městem vznikala již v průběhu 15. a 16. století. Velký Posměch tvořily původně tři třecí rybníčky, přičemž soustavu rybníků a haltýřů zakládal v polovině 15. století rychtář Hanuš.