Rainbow page separator

Revitalizace zeleně v nemocnici se chýlí ke konci

Úterý, 14. dubna 2015

Šípkový keř

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Přes osm s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek růží a patnáct vysokých keřů zbývá v nejbližších dnech vysadit v parku novoměstské nemocnice. Zároveň v průběhu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to měsíce specializovaná firma provede obměnu trávníků a dokončí zbývající parkové úpravy.
Komplexní obnova zeleně v areálu novoměstské nemocnice, která se z větší části uskutečnila loni, představuje náklad ve výši 2,5 milionu korun. Pomocí [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to projektu bude zajištěna úprava okolí zdravotnického zařízení na dalších patnáct až dvacet let a revitalizace zeleně dá celému areálu jednotný architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonický ráz.
Areál nemocnice v Novém Městě, jejíž výstavba byla zahájena v srpnu 1938 a provoz pak v prosinci 1940, je his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toricky zasazen do parkového uspořádání, které bude po dokončení obnovy zeleně zachováno i pro další léta.