Jimramov
Rainbow page separator

Revitalizaci parku podpoří peníze z dotací

Středa, 17. Prosinec 2014

Jimramov

Jimramov / Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci s názvem Regenerace zámeckého parku Bludník v Jimramově obdržel městys Jimnramov. Výše dotace činí více než čtyřiatřicet tisíc korun. Státní podpora představuje pět procent způsobilých výdajů na rekontrukci parku. Na tuto investiční akci městys získá ještě evropskou dotaci ve výši více než šest set tisíc korun, která mu byla přislíbena již dříve.
Bludník je původně zámecký park koncipovaný v anglickém stylu a pocházející z období kolem roku 1800. Dodnes se dochovaly stromy z původního arboreta, největší smrk z roku 1848 byl po zásahu bleskem skácen v roce 2006. Revitalizace parku zahrnuje úpravu stávajících dřevin v podobě bezpečnostního či zdravotního řezu, případně pružné vazby korun některých stromů. Poškozené dřeviny, jež nelze zachránit, čeká náhrada v podobě výsadky nových stromů, v parku přibudou i keře.

Foto: www.dajc-naturephoto.com