Rainbow page separator

Revitalizaci zeleně podpoří dotace, uskuteční se příští rok

Pátek, 13. Říjen 2017

Zeleň

Žďár nad Sázavou / Firmu, která provede úpravu veřejné zeleně v místní části Žďáru nad Sázavou Stržanov, hledá žďárská radnice. Cílem projektu, který podpoří dotace, jsou úpravy vegetace v této místní části, drobné terénní vylepšení a rovněž obnova místního rybníčku. Projekt byl již v minulém měsíci prezentován stržanovským obyvatelům.
Celkové náklady na revitalizaci veřejné zeleně ve Stržanově jsou vyčísleny na 4,1 milionu korun, přičemž způsobilé náklady činí tři miliony – dotace, která byla žďárské radnici na projekt schválena, je stanovena na šedesát procent uznatelných nákladů.
Doba udržitelnosti projektu obnovy zeleně na veřejných prostranstvích ve Stržanově byla určena na deset let, realizace revitalizace je naplánovaná do konce listopadu příštího roku.