Rainbow page separator

Řidiče čeká další omezení na hlavním tahu do Jihlavy

Pondělí, 14. března 2022

Vysočina / Kácení stromů a další přípravné práce začaly v souvislosti s modernizací další části krajské silnice II/353 spojující Jihlavu a Žďár nad Sázavou. Konkrétně jde o úsek v délce 5,4 kilometru od napojení na obchvat Jamného po lesní úsek před obcí Stáj. Modernizace silnice z důvodu jejího špatného technického stavu a nedostatečné šířky se uskuteční ve dvou etapách. Úplná uzavírka je naplánovaná od začátku dubna, avšak s možností přímého průjezdu v křižovatce ve směru na Lipinu, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to do konce června.
Při stavbě dojde k rozšíření komunikace, opravě mostu, narovnání směrového oblouku, úpravě křižovatky a sjezdů. Práce potrvají do konce října. Celkové náklady na modernizaci frekven[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tované krajské komunikace jsou vyčísleny na 161 milionů korun, přičemž předpokládaná výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí pětadevadesát milionů.

 

ilustrační fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to