Rainbow page separator

Řidiče od jara do podzimu omezí rekonstrukce Jihlavské ulice

Pondělí, 13. Prosinec 2021

Žďár nad Sázavou / Rekonstrukci krajské silnice II/353 v části ulice Jihlavská připravuje na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů Kraj Vysočina, Svaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Žďársko a Žďár nad Sázavou. Součástí zakázky bude mimo jiné také rekonstrukce dvou mostů, obnova stávajícího vodovodu i oprava autobusových zastávek.
„Práce na půlkilometrovém úseku jedné z nejvytíženějších silnic na příjezdu do města od Jihlavy by měly začít na jaře příštího roku a práce potrvají až do konce října, kdy by měla být silnice zprůjezdněna v režimu předčasného užívání,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Miroslav Houška.
Stavební práce, jejichž investorem bude kraj, zahrnou nejenom rekonstrukci vozovky v délce přes půl kilometru, ale také dvou mostních objektů nad železniční tratí Praha – Brno a nad železniční vlečkou do firmy ŽĎAS. Současně bude vyřešeno i odvodnění silnice. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko uhradí rekonstrukci vodovodních rozvodů a žďárská radnice zaplatí obnovu autobusových zastávek, nový chodník a místo pro přecházení.
Rekonstrukce v Jihlavské ulici proběhne za částečného, případně úplného omezení provozu, přičemž veškerá nákladní doprava bude v průběhu stavebních prací odkloněna na objízdné trasy. Po celou dobu výstavby má být umožněn přístup vlastníkům nemovitostí i zajištěn provizorní vjezd do přilehlých průmyslových areálů, stejně tak i průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému.