Žďársko, zdarsko, aktuality, výměna, průkazy
Rainbow page separator

Řidiče opět čeká výměna průkazů

Úterý, 8. Leden 2013

Žďársko / Asi tři tisíce osm set řidičských průkazů si letos musejí podle zákonné normy nechat vyměnit řidiči ve žďárském odboru dopravy. Jedná se o doklady vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, které posledním prosincem roku 2013 pozbývají platnosti.

Více než patnáct stovek řidičských průkazů je k povinné výměně v novoměstském odboru dopravy, jakožto úřadu města pověřeného správou třetího stupně, podobně je tomu například i v Bystřici nad Pernštejnem. Úředníci doporučují, aby lidé nenechávali výměnu průkazů na poslední chvíli. Vyhnou se tak nejenom frontám u přepážek, ale i případnému postihu, pokud si řidičský průkaz nestihnou vyřídit v termínu.

Takový řidič se po 1. lednu 2014 může dočkat blokové pokuty při policejní kontrole i finančního postihu za pozdní výměnu průkazu. Řešení tohoto problému ve správním řízení může pro řidiče skončit pokutou v maximální výši třicet tisíc korun.

Žadatel o výměnu průkazu si musí s sebou na městský úřad, ke kterému podle místa bydliště náleží, přinést průkazovou fotografii, řidičský a občanský průkaz a vyplnit žádost o vydání nového dokladu. Nový průkaz zájemce dostane do 20 dnů, a protože se jedná o výměnu ze zákona, nevztahuje se na ni žádný správní poplatek. Pokud ovšem řidiče už tlačí čas a potřebuje vydat doklad dříve, správní poplatek je stanoven na pět set korun.